Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Urząd Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu,objaśnienia, instrukcje, inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
 

Treść strony

Akty prawa miejscowego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-08-21 Symbol:  INF
Informujemy, że akty prawa miescowego podjęte przez Radę Gminy Wyry po dniu 01 stycznia 2012 roku dostępne są na stronie www.prawomiejscowe.pl
2012-04-04 Symbol:  UCH XXXIV/248/2001
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach
2012-01-31 Symbol:  112/2012/VI
w sprawie zmiany uchwały nr L/491/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wyry w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011-12-14 Symbol:  99/2011/VI
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wyry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników
2011-12-14 Symbol:  97/2011/VI
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011-12-14 Symbol:  102/2011/VI
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2011-09-07 Symbol:  80/2011/VI
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011-09-07 Symbol:  79/2011/VI
w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011-09-07 Symbol:  78/2011/VI
w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyry
2011-08-12 Symbol:  72/2011/VI
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Wyry do stanu faktycznego
2011-07-15 Symbol:  66/2011/VI
w sprawie dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar
2011-07-15 Symbol:  65/2011/VI
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011-06-02 Symbol:  49/2011/VI
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011-03-09 Symbol:  38/2011/VI
w sprawie przyjęcia trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011-01-20 Symbol:  21/2011/VI
w sprawie nadania nazwy ulicy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 11356614 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony