Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Geodezja i gospodarka nieruchomościami Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
dzierżawa gruntu gminnego
podział nieruchomości gruntowych na podstawie art.93 zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego - karta informacyjna nr : KI-01-GG
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod bud. mieszkaniowe, na cele usługowo-przemysłowe lub na handlowo-usługowe w drodze przetargu
Sprzedaż nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste
Wydanie decyzji o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - karta informacyjna nr : KI-03-GG
Sprzedaż lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Podział nieruchomości na podstawie art.95 niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego - karta informacyjna nr : KI-02-GG
Wydanie decyzji o ustaleniu trwałego zarządu nieruchomości - karta informacyjna nr : KI-05-GG
Rozgraniczenie nieruchomości - karta informacyjna nr : KI-04-GG

Licznik odwiedzin: 11674167 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony