Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Drogi Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej - KI : GKI 08 - WYDANIE II

Opis
Podstawa prawna : :ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późniejszą zmianą); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140 poz. 1481); Uchwała Rady Gminy Wyry nr XVI/126/2004 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

Miejsce
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
I piętro, pokój nr 9
Informacja
Tel: 32 325-68-31
fax: 32 325-68-09
Wymagane dokumenty
Celem uzyskania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu Gminy wniosek zawierający :
- mapę w skali 1:1000 z naniesionych granicami działki, jej planowanym   zagospodarowaniem, lokalizację zjazdu projektowanego oraz istniejących zjazdów sąsiednich (projekt zagospodarowania terenu w 2 egz.)

Opłaty
Za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł.
Termin załatwienia sprawy
Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
Uwagi
Zgodnie z rozdz.2 art.6 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz.1635) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Wyry
Pliki

Osoba odpowiedzialnaKotowicz Małgorzata
Data utworzenia25 stycznia 2007
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia25 stycznia 2007

    Data ost. zmiany: 17 października 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 7869847 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony